Usluge

Konzervativa, protetika, parodontologija i preventiva u okviru opće stomatološke djelatnosti.

Vrlo dobru suradnju ostvarujemo u radu s djecom i odraslima s dentalnom fobijom.

Posebnu pažnju pridajemo važnosti preventive i spriječavanju razvitka karijesa i parodontnih bolesti.

Privatna stomatološka ordinacija
dr Zrinka Kolega, Zadar

Rođena sam u studenom 1969. u Zadru gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Studij stomatologije upisala sam 1988./89. u Zagrebu.
Diplomirala u ožujku 1994. i odstažirala u DZ u Zagrebu. Od 1995. do 1999. radila sam u DZ Zadar. 1999. otvaram svoju privatnu stomatološku ordinaciju. 2008./2009. upisujem poslijediplomski specijalistički studij na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala 2012. godine.

Redovito se usavršavam na raznim stručnim seminarima i kongresima. Govorim engleski, njemački i talijanski.

Heart Lips

Cijene

Pregledi i konzultacije su besplatni.
Pri prvom posjetu nakon postavljanja dijagnoze postavljamo plan terapije, vrstu potrebnih usluga i materijale koje ćemo koristiti, a o svemu tome ovisi i cijena usluge. Izrađeni predračun ne obavezuje pacijenta na daljni rad u ambulanti.

Koristimo samo materijale provjereno dobre kvalitete.

  • Stomatološka ordinacija
  • Stomatološka ordinacija
  • Stomatološka ordinacija
  • Stomatološka ordinacija
  • Stomatološka ordinacija
  • Stomatološka ordinacija
  • Zadar
  • Zadar
  • Zadar